Referenser

Referenser

Alingsås museum

Douglas Flobrant, Ledarskap under exkursion. Högskolan i Borås, 2016-09-07.

Irene Arvidsson, Stadsvandring i Borås. Högskolan i Borås, 2016-09-05.

Kakor och karaktärer i kaféstaden Alingsås. (2013). Alingsås: Alingsås kommun

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: Skolverket

Tillgänglig på Internet: https://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 

Sanderoth, Ingrid, Werner, Margit & Båth, Sten (2009). Plats - identitet - lärande: närområdesstudier i skolan. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

www.alingsaskulturhus.se/alingsas-museum

www.alingsaskulturhus.se/museet/om-alingsas-museum 

www.alingsas.se/bygga-bo-och-miljo/parker-och-natur/parker-och-gronomraden/plantaget 

www.alingsas.se/kommun-politik/arkiv-och-historia/historik/alingsas-historia 

 www.alingsas.se/uppleva-gora/turistbyra/alingsas-historia/jonas-alstromer 

https://www.alingsas.se/vision-stora-torget 

www.alingsastidning.se/2016/03/far-paskvandra-i-christinae-kyrka/ 

www.espressohouse.com 

www.gallerianstorken.se 

www.nygrenscafe.se 

www.svenskakyrkan.se/alingsas/christinae-kyrka 

www.svenskakyrkan.se/alingsas/kyrkparken