Museet

Fakta

Alingsås är ett historiskt museum som riktar sig till alla åldrar. På museet finns historiska bilder, texter och föremål men museet vill också säga något om samtiden och framtiden. Det är ett barnvänligt museum och det finns många aktiviteter att prova på för de mindre besökarna.

Alingsås museum grundades 1928, men byggnaden som idag används som museum uppfördes redan 1731 av Jonas Alströmer. Under hela 1700-talet användes byggnaden som lagerlokal för textiltillverkning. Under större delen av 1800-talet hyrdes byggnaden av stadens garvare och användes troligtvis som lager för hudar och läder. Mellan 1865 och 1917 var det mejeri i byggnaden och 1921-1939 användes byggnaden som bibliotek.

På Alingsås museum kan man boka ett skräddarsytt skolprogram inför studiebesök med klassen, vilket är kostnadsfritt för kommunala skolor i Alingsås. Det finns också färdiga skolprogram som bland annat handlar om Jonas Alströmer, tåget och hur det påverkat människan samt mode och kroppsidéal under olika tider. Det går också att besöka museet under ordinarie öppettider med klassen, utan att boka ett studiebesök.

Lektion

Gör ett studiebesök på Alingsås museum tillsammans med eleverna! Inled lektionen i klassrummet genom att låta eleverna vara delaktiga i planeringen av studiebesöket. Klargör för och diskutera med eleverna varför studiebesöket ska göras. Fråga eleverna vad de vill se och vad de vill göra. Detta kan skrivas upp i spalter på talvan. Hör med eleverna om det är något speciellt de skulle vilja titta extra på. Ta reda på vad eleverna har för frågor som de vill ställa! En del frågor dyker självklart upp under själva studiebesöket, men det kan också finnas frågor som eleverna har på förhand. Låt de skriva ner sin frågor och ta med till studiebesöket!

Att arbeta vidare

Efter studiebesöket är det viktigt att diskutera och efterarbeta det som eleverna har fått lära sig. Ägna en stund i klassrummet till att ställa frågor som: Vad fick vi ut av detta? Har vi lärt oss någonting nytt, som vi inte visste om innan? Väcktes några nya frågor och hur kan vi i så fall gå vidare med dessa?

Låt eleverna välja ut en sak (antingen en fysisk sak som de såg på museet, eller någon berättelse/fakta som de fick) och måla en bild.

Vad säger läroplanen?

I läroplanen beskrivs det att följande inslag ska vara delar av undervisningen i de samhällsorienterade ämnena, årskurs 1-3:

-  "Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder."

- "Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu."

Vad säger forskningen?

När det gäller studiebesök anser Sanderoth, Werner och Båth att det är viktigt att som lärare meddela den person som ska ta emot eleverna om studiebesökets syfte och om elevernas förförståelse. I dagens samhälle när många elever har tillgång till mobilkamera är det också viktigt att som lärare höra sig för vad som gäller vid fotografering, och diskutera detta med eleverna före besöket. För att få ut så mycket som möjligt av studiebesöket bör eleverna få vara delaktiga i förberedelserna samt få efterarbeta besöket genom att bland annat reflektera över vad de har lärt sig.