Jonas Alströmer

Fakta

Jonas Alströmer föddes 1685 i Alingsås och dog 1761 i Stockholm. Han är mest känd för att vara den som gjorde potatisen populär i Sverige. Men det är inte enbart därför han fortfarande, än idag, är en av Alingsås stora profiler. Han spelade en stor betydande roll för den industriella revolutionen i Sverige på 1700-talet och importerade både maskiner och kunskap från utlandet. När han var 22 år gammal reste han till London där han snabbt blev en del av det brittiska näringslivet. Han reste bland annat runt och inspirerades av den växande industrialiseringen i landet. Runt 1720 tog industrialiseringen sin början i Sverige, tack vare Jonas Alströmer som då anlade ett manufakturverk i Alingsås, en av de första tillverkningsindustrierna i Sverige.

Jonas Alströmer är en viktig person i Alingsås historia. Hans engagemang och drivkraft fick staden att växa och på så sätt förändrade han samhället. Möjligheten att pendla med tåg till och från Alingsås är en förutsättning för stadens fortlevnad, och utan Alströmer hade inte det varit möjligt, med tanke på att järnvägen troligtvis inte hade byggts om inte Alströmer lagt grunden för textilindustrin i Alingsås. 

Idag är många platser och evenemang i Alingsås direkt eller indirekt uppkallade efter Jonas Alströmer, till exempel Alströmergymnasiet, Potatisfestivalen och Alströmerpokalen. Sedan 1905 står en staty av Jonas Alströmer på Stora torget i Alingsås.

Lektion

Inled lektionen i klassrummet genom att ta reda på vad eleverna har för förförståelse. Ge eleverna varsitt papper med spalterna "det jag redan vet", "det jag tror mig veta" och "detta undrar jag över och vill veta mer om". Låt sedan eleverna skriva vad de redan vet om Jonas Alströmer, vad de tror sig veta, det vill säga funderingar och uppfattningar, samt vad eleverna vill veta mer om! Ta sedan upp frågorna i helklass, till exempel genom att skriva upp elevernas frågor och funderingar på tavlan. Besök sedan statyn av Jonas Alströmer på Stora torget i Alingsås. Samla eleverna framför statyn och berätta fakta om Jonas Alströmer. Låt eleverna ställa frågor. Besök också Jonas Alströmers grav som ligger i anslutning till Christinae kyrka ett par hundra meter från Stora Torget.

Arbeta vidare

Arbeta vidare med Jonas Alströmer genom att se Historiepolisen-Jonas Alströmer på UR. Filmen är avsedd för årskurs 4-6 men jag bedömer att innehållet fungerar att se även i årskurs 1-3. I filmen får eleverna dels repetition av vad de lärt sig sedan tidigare men med all sannolikhet lär de sig också något nytt. Ställ sedan frågor till eleverna och diskutera innehållet tillsammans. För inspiration till frågor - se handledning till filmen som finns på UR:s hemsida. Se filmen: https://urskola.se/Produkter/150598-Historiepolisen-Jonas-Alstromer

Vad säger läroplanen?

I läroplanen beskrivs det att följande inslag ska vara delar av undervisningen i de samhällsorienterade ämnena, årskurs 1-3:

- "Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

- "Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu." 

Vad säger forskningen?

Sanderoth, Werner och Båth beskriver att eleverna kan komma fram till gemensamma frågeställningar genom att de får skriva ner sina frågor, tankar och funderingar inför en lektion som innehåller ett nytt ämne. Det arbetssättet inför närområdesstudier kan också leda till att nya frågor väcks hos eleverna och skapa möjligheter till samarbete mellan dem.

Douglas Flobrant, lärare vid högskolan i Borås, beskriver vad som är viktigt att tänka på när man är ute i stadsmiljö med eleverna. Dels är det viktigt att eleverna går i samlad trupp, gärna två och två och på led. Det är dessutom viktigt att stanna upp då och då, samla eleverna och se till att alla hänger med. För att stärka gemenskapen i gruppen kan man stanna till vid lämpliga platser och göra samarbetsövningar med eleverna.