SO-undervisning i Alingsås
- lektionsförslag för närområdesstudier, årskurs 1-3

"Alingsås har en av Sveriges bäst bevarade stadskärnor karaktäristisk för den äldre svenska lågskaliga trästaden med hantverks- och handelsgårdar". Så beskrevs Alingsås innerstad 1987 av riksantikvarieämbetet. Men förutom välbevarade trähus och mysiga innergårdar är Alingsås också känt för alla sina kaféer och för Jonas Alströmer som på 1700-talet gjorde potatisen populär i Sverige. Men är det bara på grund av potatisen som Alströmer blivit en historisk person? Och varför är egentligen Alingsås känt som Kaféstaden för väldigt många? I Alingsås innerstad finns platser, byggnader, lokaler och statyer som minner om en annan tid och som bär på en spännande och intressant historia. På den här sidan har jag fördjupat mig i Alingsås historia och sammanställt fakta och lektionsförslag till 5 intressanta delar av historien. Varje lektion har utgångspunkt i någon plats, byggnad eller person som på ett eller annat sätt går att besöka i Alingsås innerstad. 

Syftet med sidan är att inspirera lärare i årskurs 1-3 till hur man kan arbeta med närområdesstudier i Alingsås. För att alla elever ska känna delaktighet och tillhörighet är det, enligt Sanderoth, Werner och Båth, viktigt att ge eleverna möjligheten att utforska och besöka platser i närområdet. Genom närområdesstudier utvecklar eleverna sin identitet, självkänsla och förståelse för omgivningen. De får lära om samhället samtidigt som de lär om sig själva. När eleverna får arbeta med närområdet får de vara delaktiga utifrån sin egen värld vilket stärker och förankrar deras "hemkänsla". Det i sin tur kan utveckla en känsla av sammanhang hos eleverna. 

Den här sidan innehåller konkreta förslag på hur man kan använda Alingsås innerstad i de samhällsorienterade ämnena. För att eleverna ska bli motiverade och känna lust att lära är det enligt Sanderoth, Werner och Båth viktigt att lektionsinnehållet är meningsfullt och har en struktur. Eleverna behöver känna att studieobjektet är relevant, utmanande och att de kan identifiera sig med det. Därför är lektionsförslagen på den här sidan väl genomtänkta och innehåller bland annat exempel på sätt att fånga upp elevernas förförståelse och tips på hur man kan arbeta vidare efter lektionen. Allt lektionsmaterial är kopplat till läroplanen samt aktuell forskning.

När man arbetar med närområdesstudier är tidsaspekten en viktig del, därför har jag valt att utgå från ett historiskt perspektiv när jag har samlat fakta och planerat lektioner. Enligt Sanderoth, Werner och Båth ökar det historiska perspektivet elevernas förståelse och deras förmåga att se samband och sammanhang. I läroplanen beskrivs det att undervisningen i historia ska bidra till att eleverna får en insikt i att det förflutna påverkar deras syn på nutiden och deras uppfattningar om framtiden. Därför innehåller lektionsförslagen uppgifter där eleverna får resa tillbaka i tiden till det som en gång varit och reflektera över hur det påverkar dagens samhälle. Fokus ligger som sagt på historia, men de övriga samhällsorienterade ämnena religion, samhälle och geografi finns alla på något sätt involverade i arbetet. 

Se filmen nedan med bilder från Alingsås. Filmen innehåller musik från artisten och Alingsåsprofilen Moa Lignell, och bilderna är tagna av mig (Erica Johannesson) och visar delar av Alingsås innerstad.

Exempel på hur man kan använda filmen i undervisningen:

Visa filmen för eleverna och diskutera sedan kring de olika platserna. Fråga om eleverna känner igen sig och låt de berätta om sina minnen eller sin kunskap till/om de olika platserna. Ta vara på elevernas intresse genom att låta de berätta vilka platser de vill lära sig mer om och utforma undervisningen med närområdet efter elevernas önskemål. Ett annat exempel är att visa filmen för att inspirera eleverna till att göra egna filmer.