Christinae kyrka

Fakta

Christinae kyrka är belägen mitt i staden och är sedan 350 år tillbaka en plats där människor i alla åldrar möts dagligen. I kyrkan träffas människor bland annat för att samtala, för gemenskapen, kaffe och mat, samt olika kulturupplevelser. Namnet har kyrkan fått efter drottning Kristina som på den tiden hjälpte alingsåsarna att få upp en kyrka i staden. Kyrkan har sedan den byggdes (omkring 1642-1651) byggts om flera gånger.

Runt kyrkan finns en kyrkoplan där det växer almar och lönnar. Kyrkoplanen var fram till 1843 kyrkogård, men platsen runt kyrkan frilades då kyrkan norr om Norra Ringgatan togs i bruk. På 1700-talet var troligtvis kyrkogården ett av få ställen inne i staden som hade träd, då det var ovanligt att plantera träd på andra ställen än kyrkogårdar på den tiden. Idag används kyrkparken ibland i samband med större event så som Potatisfestivalen och Lights in Alingsås.

På kyrkplanen, strax söder om kyrkan, ligger Jonas Alströmer begraven. Hans grav består av en gjutjärnsinhägnad och en minnessten (bild på en del av gravstenen finns under fliken Jonas Alströmer).

Varje år anordnas en påskvandring för skolelever i kyrkan. Vandringen utspelar sig inne i kyrkan där eleverna får "resa i tiden" och gå rund bland olika stationer. Allmänheten har också möjlighet att ta del av påskvandringen.

Lektion

I Alingsås finns flera olika kyrkor och religiösa församlingar. Börja lektionen i klassrummet och låt eleverna arbeta i grupp. Ge varje grupp en karta där de med hjälp av dig som lärare får markera ut vilka församlingar som finns och var de ligger. Låt eleverna diskutera kring vart de olika församlingarna ligger och hur det kommer sig att de ligger just där. Besök sedan Christinae kyrka. Samla eleverna utanför kyrkan och berätta fakta om den. Prata också om kristendom i allmänhet, vad kyrkan används till och några typiska saker för kristendomen. Nämn till exempel något om Gud, Jesus och Bibeln. Ge eleverna möjlighet att bekanta sig med området kring kyrkan och om möjligt inuti. Låt sedan eleverna arbeta i grupp och fotografera kyrkan. Följ upp besöket i klassrummet genom att eleverna (gruppvis) får göra kollage av sina bilder och skriva en text till med vad de lärt sig om kyrkan och kristendomen. 

Arbeta vidare

För att få in ett interkulturellt perspektiv i uppgiften kan man arbeta vidare genom att diskutera vad det finns för andra religiösa byggnader förutom kyrkan. Visa bilder på några av världsreligionernas heliga byggnader, till exempel moské (Islam) och synagoga (Judendom) för eleverna. Låt de sedan välja en byggnad som de får ta reda på fakta om och sedan rita och måla av. Detta kan ske antingen enskilt, i par eller i grupp.

Vad säger läroplanen?

I läroplanen beskrivs det att följande inslag ska vara delar av undervisningen i de samhällsorienterade ämnena, årskurs 1-3:

- "Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder."

- "Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden."

- "Religioner och platser för religionsutövning i närområdet."

- "Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna."

Vad säger forskningen?

När man besöker exempelvis en kyrka beskriver Sanderoth, Werner och Båth att det är viktigt att vara närvarande med alla sina sinnen. Genom att kliva in i en ny miljö får eleverna möjlighet att vara gäst i en annan verklighet, till skillnad mot om de hade fått betrakta kyrkan från håll. Genom att få vara närvarande i miljön får eleverna chans att se en annan värld i den.

Sanderoth, Werner och Båth beskriver vidare att det är önskvärt att närområdesstudierna samverkar med andra ämnen utöver de samhällsorienterade. Ämnen som med fördel bör integreras är svenska, bild och skapande ämnen.